Premievoorbeeld

In de markt wordt een ORV doorgaans verzekerd op basis van gelijkblijvende premietarieven. Hierdoor betaalt u de eerste jaren veel meer premie dan nodig.

Oplossing

Onze oplossing is een verzekering op basis van éénjarige risicopremies, waarbij u ieder jaar de premie betaalt die op basis van het verzekerd bedrag en uw actuele leeftijd wordt bepaald. Zo betaalt u nooit te veel.

Jaarlijks aanpassen

Door een eenvoudige aanpassing in het verzekerd kapitaal kunt u de wijzigingen in uw persoonlijke situatie, uw vermogens- opbouw, de hoogte van het benodigde nabestaandenpensioen en een eventuele verandering in de marktrente volgen.

Hieronder ziet u een premievoorbeeld voor de M-ORV. Onze overlijdensrisicoverzekering kent een zeer scherpe premiestelling waarbij onderscheid wordt gemaakt in rokers en niet-rokerstarieven.

Leeftijd Premie niet rokers Premie rokers
30 € 390 € 530
35 € 430 € 590
40 € 550 € 810
45 € 690 € 1130
50 € 1140 €2120

Bij een verzekerd bedrag van € 1.000.000

“Bijzonder aan de M-ORV is de flexibiliteit, het is namelijk mogelijk om jaarlijks het verzekerd bedrag aan te passen.”

Hester van Aller
T | 013 – 594 28 28
E | hvanaller@mutsaerts.nl