Eigen risicodragerschap

Sinds 1 januari draagt u als werkgever de financiële lasten en re-integratieverplichtingen van het ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid voor al uw werknemers. Dus niet alleen voor de werknemers in vaste dienst, maar ook voor uw (ex)werknemers met een tijdelijk contract. Als u door de Belastingdienst als middelgrote of grote werkgever bent ingedeeld, dan kunt u te maken krijgen met onverwacht hoge premies en bijkomende administratieve lasten. Met M-verzekeringen kunnen kantoren, met meer dan 10 medewerkers, zich hier tegen beschermen door uit het publieke bestel te treden en eigenrisicodrager te worden voor de ziektewet.

Voordelen Eigenrisicodragerschap Ziektewet

Met het unieke product van M, specifiek voor advocaten- en accountantskantoren, verloopt de uitvoering van de ziektewet via een verzekeraar en een uitvoeringsinstantie die voor u de re-integratie uit handen neemt. Deze private uitvoerings- instantie blijkt aantoonbaar vijf keer sneller te re-integreren dan het UWV. De premie is inclusief begeleiding bij schade en tot een loonsom van tien miljoen zal de premie altijd lager zijn dan die van het UWV. Omdat uw premie mede afhankelijk is van de snelheid van de re-integratie kan het unieke product van M u op termijn een forse premiebesparing en een flinke tijdsbesparing opleveren!

  • Grip op re-integratie
  • Premiebesparing
  • Vaste premie voor 3 jaar

Meer informatie?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bas Dingemans. Wij helpen u graag!

Bas Dingemans
T | 013 – 594 28 28
E|  bdingemans@mutsaerts.nl