CuratorenPolis

Door een faillissement zijn verzekeringspremies van een gefailleerde vaak niet betaald. Dit betekent dat er geen actuele verzekeringen lopen voor de boedel waar de curator op dat moment verantwoordelijk voor is. Om het faillissement goed af te wikkelen is de waarde van de boedel essentieel. Bij brand, wateroverlast, diefstal of andere schade, gedurende de afwikkeling van het faillissement, kan de waarde van de boedel verloren gaan. Niet betaalde verzekeringspremies vormen dan een groot risico voor de boedel en de curator.Mutsaerts, adviseur en verzekeringsmakelaar voor de advocatuur, heeft een uniek product ontwikkeld voor deze situatie: de CuratorenPolis. Dit betreft een uitgebreide brandverzekering welke kan worden afgesloten op naam van de failliete boedel. De betreffende opstal of inventaris van de gefailleerde kan op deze manier adequaat worden verzekerd.

Voordelen van de CuratorenPolis

  • Uitgebreide gevarendekking
  • Verzekering op naam van de boedel
  • Zeer snelle acceptatie
  • Tijdelijk contract voor 6 maanden
  • Alle bedrijfsactiviteiten acceptabel
  • Verzekeren mogelijk bij leegstand (beperkte dekking)
  • Eigen Risico € 2500,- per gebeurtenis
  • Acceptabele premie

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Erik Stoffels.

Erik Stoffels
T | 013 – 594 28 28
E | estoffels@mutsaerts.nl