Overlijdensrisicoverzekering

De M-ORV is een kapitaalverzekering met een eenmalige uitkering bij overlijden op basis van een leeftijdsafhankelijke premie. Wij hebben een zeer concurrerende overlijdensrisicoverzekering ontwikkeld met uitgebreide voorwaarden en een scherpe premiestelling.

Voordelen van de M-ORV

Het verzekerd kapitaal van de M-ORV (max. € 4.000.000,-) kan jaarlijks worden aangepast. De premie van de verzekering is op basis van éénjarige risicopremies. Dit betekent dat u ieder jaar de premie betaalt die op basis van het verzekerd kapitaal en uw actuele leeftijd wordt bepaald. De uitkering kan ten gunste komen aan uw nabestaande(n) of een vennootschap. Afhankelijk van de hoogte van het verzekerd kapitaal en uw keuze voor de verzekeringnemer zijn er verschillende fiscale consequenties. Wij adviseren u hier graag over. U kunt de verzekering onder andere in de volgende situaties gebruiken:
Voor het afdekken van het nabestaandenrisico in privé
Voor het afdekken van de hypotheeklast
Als compagnonsverzekering

Collectief en Individueel

De M-ORV kan collectief voor kantoren (vanaf 15 partners) gesloten worden zodat het kantoor financieel gecompenseerd kan worden bij het overlijden van een partner. De dekking kan ook door kantoor voor de nabestaanden worden gesloten. Daarnaast kan de M-ORV individueel gesloten worden. De maximale eindleeftijd van de verzekering is 67 jaar.

Meer informatie?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Hester van Aller.

Hester van Aller
T | 013 – 594 28 28
E | hvanaller@mutsaerts.nl