Update uw arbeidsongeschiktheidsverzekering

Doorlopend vinden er veranderingen plaats. Bijvoorbeeld in uw inkomenssituatie, vaste lasten, uitgavenpatroon of uw wensen. Hoe kunt u uw arbeidsongeschiktheidsverzekering hiermee in overeenstemming brengen?

Verhoging / verlaging verzekerd bedrag

Bij de M-AOV kan het verzekerd bedrag jaarlijks worden aangepast. U kunt maximaal 70% van uw inkomen verzekeren. U kunt het verzekerd bedrag bijna altijd verhogen zonder medische waarborgen (gezondheidsverklaring of keuring). Wanneer u gebruik wilt maken van deze wijzigingsmogelijkheid, vult u het verhoging/verlaging formulier in en stuurt of mailt u die naar ons. Dit formulier kunt u ook gebruiken voor het verlagen van uw verzekerd bedrag.

Overige uitgangspunten van uw verzekering wijzigen

Uw verzekerde eindleeftijd, wachttijd en indexatie hebben ook een belangrijke invloed op uw uitkering, mocht u arbeidsongeschikt worden. Deze zaken zijn daarnaast bepalend voor uw premiehoogte. Het is dus verstandig om ook hier periodiek kritisch naar te kijken. Mocht u één of meerdere van deze uitgangspunten willen wijzigen, neem dan contact op met inkomensadviseur Marieke Moors.

Alle informatie over het updaten van uw arbeidsongeschiktheidsverzekering kunt u hier nalezen: update van uw arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Algemene Voorwaarden

De algemene voorwaarden van de M-AOV kunt u hier nalezen.

Marieke Moors
T | 013 – 594 28 28
E| mmoors@mutsaerts.nl